جستجو در مسیر ایرانی
طراحی لباس
استاد دانشگاه
 • انتخاب و جستجوی شغل
  انتخاب و جستجوی شغل آیا شما هم به دنبال شغل می گردید؟ آیا با روش های صحیح انتخاب شغل آشنایی دارید؟ ما می خواهیم به شما کمک کنیم ...  مشاهده ادامه
 • رزومه و مهارت رزومه نویسی
  رزومه و مهارت رزومه نویسی آشنایی با انواع رزومه، روش های مختلف رزومه نویسی، اصول رزومه نویسی، بخش های اصلی هر رزومه و ...  مشاهده ادامه
 • مصاحبه شغلی
  مصاحبه شغلی آشنایی با روش های مصاحبه شغلی، فنون مذاکره شغلی، آداب مصاحبه شغلی، پوشش مناسب در مصاحبه و ...  مشاهده ادامه
 • وضعیت بازار کار و استخدام
  وضعیت بازار کار و استخدام آشنایی با وضعیت استخدام و بازارکار ایران و سایر کشورها، وضعیت بازارکار مشاغل مختلف، روش های استخدام شدن و ...  مشاهده ادامه