جستجو در مسیر ایرانی
برترین رشته های تجربی
استاد دانشگاه

شخصیت شناسی

اگر شما فردی متفکر، مستقل و آرمانگرا هستید؛

اگر به تصمیمات خود اطمینان دارید؛

اگر از درون خود انگیزه می گیرد و در دنیایی از ایده ها به سر می برید؛

اگر شخصیتی پیچیده دارید که شناخت شما به آسانی ممکن نیست؛

و اگر علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارید؛

 

 
احتمالا شما یک INFJ می باشید

 
انتخاب رشته
کتابدار
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
مهندسی علوم دامی
مهندسی علوم باغبانی
مهندسی چوب و کاغذ
مهندسی مرتع و آبخیزداری
علوم و مهندسی محیط زیست
تکنولوژی پزشکی هسته ای
تکنولوژی پرتو درمانی
نظری
شیمی (بدون گرایش)
شیمی دارویی
شیمی محیط زیست
مهندس راه آهن
روانشناسی صنعتی و سازمانی
کارشناس گمرک
پژوهشگر
مشاور شغلی
مترجم
استاد دانشگاه
مهندسی شیلات
مهندسی جنگلداری
مربیگری ورزشی
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کتابداری در شاخه پزشکی
فقه و حقوق اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
فقه شافعی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
ادیان و عرفان
فلسفه و حکمت اسلامی
اعضای مصنوعی
گفتار درمانی
کاردرمانی
شنوایی شناسی
مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
رفتار حرکتی
بیومکانیک ورزشی
علوم ورزشی
مهندسی گیاه پزشکی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
آب و هوا شناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مهندسی بهداشت محیط
مشاوره
راهنمایی و مشاوره
مهندسی راه آهن
مهندسی بهداشت حرفه ای
فلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه
علوم ارتباطات اجتماعی
بهداشت عمومی
تکنولوژی و علوم رنگ
صنایع پلیمر
علوم سیاسی
شیمی آفت کشها
شیمی فناوری اطلاعات
شیمی کاربردی
شیمی محض
شیمی فناوری اطلاعات
شیمی کاربردی
علم اطلاعات و دانش شناسی
هواشناسی
هسته ای
اتمی
مردم شناسی
برنامه ریزی اجتماعی
خدمات اجتماعی
پژوهشگری علوم اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
بیوشیمی
علوم سلولی مولکولی
ژنتیک
بیوتکنولوژی
فیزیوتراپی
نرم افزار
علوم تغذیه
رشته ی مهندسی کامپیوتر
مدیریت جهانگردی
مهندسی فناوری اطلاعات
علوم کامپیوتر
مامایی
اتاق عمل
علوم آزمایشگاهی
مهندسی بیوالکتریک
مدیریت و بازرگانی دریایی
مهندسی کنترل
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مهندسی مخابرات
مدیریت امورگمرکی
مهندسی الکترونیک
مدیریت مالی
رشته علوم و صنایع غذایی
مدیریت دولتی
مهندسی قدرت
اقتصاد حمل و نقل
مدیریت صنعتی
اقتصاد پول و بانکداری
اقتصاد بازرگانی
ریاضیات و کاربردها
حقوق
حسابداری
رادیولوژی
مهندسی مکانیک
مهندسی علمی کاربردی عمران
هوشبری
بینایی سنجی
روانشناسی عمومی
روانشناسی بالینی
پرستاری
شیمی دان
منجم
مشاور شغلی
معلم کودکان خاص
معلم
نقشه برداری
عمران
مدیریت بازرگانی
پلیس نیروی انتظامی
قاضی
راننده قطار
خلبان هواپیما
حمل و نقل
بیو متریال
بیو الکتریک
مربی مهدکودک
روانشناس
خدمات اجتماعی
مهندسی صنایع
معماری داخلی
مهندسی معماری